Aleksandra Janiszewska-Cardone

Home » Archiwa dlaAleksandra Janiszewska-Cardone

Aleksandra Janiszewska-Cardone

Doktor historii sztuki, kustoszka MNW

Na co dzień pracuję jako kustoszka malarstwa niderlandzkiego, holenderskiego oraz flamandzkiego w Muzeum Narodowym Warszawie. Jestem kuratorką wystawy „Różne spojrzenia. Malarstwo holenderskie i flamandzkie z kolekcji ERGO Hestii” (2021: MNW), współkuratorką: „W warsztacie niderlandzkiego mistrza…” (2017: MNW); „With a Curious Eye. Mannerist Painting from the National Museum in Warsaw” (2017: Tallin, Estonia); „Cranach. Natura i sacrum” (2021: MNW). Należę do międzynarodowego stowarzyszenia kuratorów sztuki niderlandzkiej CODART, gdzie zasiadam w panelu doradczym ds. wykluczeń. Jestem autorką katalogów wystaw oraz artykułów naukowych. Przygotowuję rozprawę doktorską „Modyfikacje w niderlandzkich portretach donatorskich XV i 1. poł. XVI wieku. Antropologia sprawczości i obecności” pod kierunkiem prof. Antoniego Ziemby.

Zajmuję się popularyzacją wiedzy o sztuce dawnej. Prowadzę blog „Otulina. Aleksandra Janiszewska o sztuce www.otulinaosztuce.pl oraz podcast „Otulina o sztuce”  https://spoti.fi/3qy5Fki. Współpracuję z Instytutem Historii Sztuki UW, Uniwersytetem Trzeciego Wieku Teatru Żydowskiego oraz portalem Notes from Poland https://notesfrompoland.com.

Zapraszam na Wyprawy ze Sztuką.

Moje wyprawy:

Scroll to Top
Verified by MonsterInsights